نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

https://bifilter.ir/android/bifilter-1.1.1.apk

جدیدترین منتخب پیش‌بینی سابقه برترین‌ها
با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
 • دلر (بازار دوم بورس)
  داروسازي‌ اكسير

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  قیمت بررسی

  ۴۵,۹۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱

  حد ضرر

  ۴۳۲۵۰

 • تايرا (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  تراكتورسازي‌ايران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

  قیمت بررسی

  ۲۹,۰۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۵۰

  حد ضرر

  ۲۷۹۱۰

 • فپنتا (بازار دوم بورس)
  سپنتا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

  قیمت بررسی

  ۵۱۱,۳۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۰

  حد ضرر

  ۴۸۵۰۱۰

 • قشكر (بازار دوم بورس)
  شكرشاهرود

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

  قیمت بررسی

  ۳,۴۰۹

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۶

  حد ضرر

  ۳۱۱۲

 • خمحركه (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  نيرو محركه‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

  قیمت بررسی

  ۴,۰۶۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۱

  حد ضرر

  ۳۹۱۶

 • ملت (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  بيمه ملت

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

  قیمت بررسی

  ۱,۳۳۵

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۵۸

  حد ضرر

  ۱۲۷۶

 • صبا (بازار اول فرابورس)
  سرمايه گذاري صبا تامين

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

  قیمت بررسی

  ۶,۹۶۶

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۸

  حد ضرر

  ۶۷۵۰

 • گدنا (-)
  تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

  قیمت بررسی

  ۲۲,۴۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۵.۴۵

  حد ضرر

  ۲۱۱۸۷

 • ولغدر (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  ليزينگ‌خودروغدير

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

  قیمت بررسی

  ۱۶,۳۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۵۹

  حد ضرر

  ۱۵۱۳۰

 • دانا (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  بيمه دانا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۶,۵۷۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۷

  حد ضرر

  ۶۱۸۰

 • تبرك (بازار دوم فرابورس)
  گروه كارخانجات صنعتي تبرك

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۳,۸۶۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۲

  حد ضرر

  ۱۳۵۰۰

 • تايرا (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  تراكتورسازي‌ايران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۲۸,۰۳۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۵۰

  حد ضرر

  ۲۶۳۲۰

 • تاپكيش (بازار اول فرابورس)
  تجارت الكترونيك پارسيان كيش

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۶,۲۸۲

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۵۶

  حد ضرر

  ۱۵۳۷۷

 • بالاس (بازار اول فرابورس)
  مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۳۹,۱۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۳۸

  حد ضرر

  ۳۷۲۰۲

 • غشهداب (بازار اول فرابورس)
  كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۳,۶۸۲

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۶

  حد ضرر

  ۳۶۱۵

 • تاصيكو (بازار دوم بورس)
  سرمايه گذاري صدرتامين

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۰,۷۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۶

  حد ضرر

  ۱۰۲۹۰

 • افرا (بازار اول فرابورس)
  افرانت

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۲۹,۴۵۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰

  حد ضرر

  ۲۸۰۳۰

 • حتوكا (بازار دوم بورس)
  حمل‌ونقل‌توكا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۲۰,۹۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۹

  حد ضرر

  ۱۹۴۲۰

 • چافست (بازار دوم بورس)
  افست‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۴,۴۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۹

  حد ضرر

  ۱۳۴۰۰

 • موارد بیشتر
موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.
موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.